Search
  • Tímea Szonja Ollári-Homor

Nemzeti Összetartozás Fája emlékplakett átadása

Takács Szabolcs Nagykövet Úr május 17-én átadta a Nemzeti Összetartozás Fája emlékplakettet a Karolinai Magyar Csoport, az Online Magyar Iskola és a Karolinai Magyar Egyház számára. A magyar szervezetek egy éve ültették el a Nemzeti Összetartozás Fáját a Trianoni béke 100. évfordulója alkalmából.

Ambassador Szabolsz Takács presented the National Tree of Unity plaque to the Carolinas Hungarian Group, the Online Hungarian School and the Hungarian Church in the Carolinas on May 17th. The Hungarian organizations planted the National Tree of Unity one year ago to commemorate the 100th anniversary of the Treaty of Trianon.


4 views0 comments